سبک اوریگامی

در یک تعریف ساده می توان گفت «اوریگامی روش ارائه ی اشکال است که عمدتاً با خم کردن ماده ی مورد استفاده (کاغذ) حاصل می شود».اصل لغت « اوریگامی » در زبان ژاپنی از «اورو» به معنی خم کردن و «کامی» به معنی کاغذ گرفته شده است. اما خم کردن کاغذ اسامی دیگری نیز در زبان ژاپنی داشته است که به تدریج به نفع اوریگامی از دور خارج شده‌اند.

http://s6.picofile.com/file/8228888476/%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg

 http://www.dorikadecor.ir/?page_id=1358&preview=true