مجموعه دکوراسیون دوریکا معتبر ترین برند آموزش دکوراسیون در ایران

تنها مجموعه آموزش معماری داخلی با سرفصل های اروپا

نمونه گواهینامه های پایان دوره ها

DNV  اتریش

dnv-big1

TUV انگلستان

tuv1

QAL انگستان

qal-big1

BRS انگلستان

brs-bigl

EQUAL استرالیا

equal2

ICS کانادا

ics-big

ACS  انگلستان

acs-big1

NOBLE آلمان

nobel-big1

OXFORD انگلستان

oxford-big2

ELQ  انگلستان

EIQ-BIG

DNW اتریش

dnw-big1