برای اولین بار می توانید در تورهای آموزش بازدید از مکانهای متفاوت جهت شناخت هر چه بهتر سبکهای دکوراسیون داخلی ، استفاده از رنگهای خاص در دکوراسیون ، شناخت متریالهای متفاوت و اتصالات آنها با حضور اساتید دوره های آموزشی شرکت کنید و از اطلاعات آنها به صورت کاربردی برخوردار گردید . همینطور می توانید از تورهای کارگاهی در حین ساخت پروژه های دکوراسیون بازدید نمایید . لازم به ذکر است که تمامی هنرجویان از موسسات دیگر و یا به صورت آزاد می توانند در تورها ثبت نام نمایند . همینطور لازم به ذکر است که این تورها برای هنرجویان مجموعه در دوره های کامل رایگان می باشد .