ایجاد محیطی امن و شاد برای پرسنل از جمله نکاتی است که حتما در محیط کار باید رعایت شود . از نظر روان شناسی باعث افزایش روحیه کار و خستگی ناپذیری می شود و همچنین برای جلب اعتماد و احساس رضایتمندی برای ارباب رجوع ،باید حتما فضایی آرامش بخش ایجاد کرد که البته استفاده از رنگ ها، نیز در اجرای دکوراسیون در فضاهای اداری بسیار حائز اهمیت می باشد .