از آنجایی که همواره در آموزش هنرهای دکوراتیو پیش قدم هستیم . خدمتی دیگر برای اولین بار در ایران به شما هنر دوستان . این دوره به مدت 10 روز میباشد و شامل اجرای پتینه دیوار و چوب در یک پروژه واقعی توسط هنرجویان به طور مستقیم خواهد بود . مهلت ثبت نام فقط تا 5 دی ماه .
??? آموزش پتینه ها نیز در پروژه انجام میشود با هزینه یک سوم . فرصت را از دست ندهید . امکان تکرار بسیار کم خواهد بود .???